Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której zasadnicze zasady są ustalone w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której kwota wykracza ponad 500 złotych winna być stwierdzona pismem. zastaw na nieruchomosci
Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org
Prócz tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dodać następne zasady. Z reguły są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje określoną kwotę pieniędzy (zwykle są to sumy rzędu kilkunastu tyś pln) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę oddać wraz z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi jedynie dostępną.